Missie en visie van De Hoge Raven

Leren van en met elkaar

Missie
Obs De Hoge Raven biedt goed onderwijs voor alle kinderen. Kinderen voelen zich welkom en gewaardeerd op onze school. Er werkt professioneel personeel dat hoge verwachtingen heeft van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. Onze school biedt een uitdagend en voor kinderen inzichtelijk leerklimaat. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van onze school. Dit komt tot uiting in de wijze waarop op De Hoge Raven schoolontwikkeling wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt.

Veiligheid en geborgenheid
Onze school biedt veiligheid en geborgenheid voor elk kind. Dat schept rechten en verplichtingen voor kinderen, ouders en personeel. Onze school hecht waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen.

Uitgangspunten
Ons onderwijs besteedt aandacht aan de eigen multiculturele leefomgeving van de kinderen en de dingen die zich daar afspelen. De school leert kinderen een positieve kijk op de samenleving te ontwikkelen. De school sluit aan op de mogelijkheden en de eigenheid van alle kinderen, waarbij wij zoveel mogelijk de kerndoelen willen halen. Wij verwachten een positief-kritische houding bij leerkrachten en kinderen en ouders. We versterken het competentiegevoel en zelfvertrouwen van kinderen.

  • Ons uitgangspunt is: klassikaal onderwijs, met gedifferentieerde instructie en verwerking.
  • Wij bieden dynamisch onderwijs waarin het kind zich cognitief, affectief en creatief ontwikkelt.
  • We maken daarbij gebruik van zelfstandige en samenwerkende werkvormen.
  • We bieden rust, structuur en duidelijkheid.
  • Wij organiseren regelmatige reflectie door het team op het onderwijs dat wordt gegeven en maken daarbij gebruik van de persoonlijke kracht van elke leraar.
  • We organiseren ons klassenmanagement zo, dat er ruimte is voor individuele benadering van kinderen.
  • Als school beschikken wij over goede faciliteiten, omdat dit een voorwaarde is om tot kwaliteitsonderwijs te komen.
  • Wij betrekken de ouders actief bij de school.

Onze missie:

Leren van en met elkaar, dat doen wij met plezier!

 

IMG_0833
IMG_2931
IMG_0909
IMG_3480