Inschrijven

Er worden heel veel kinderen ingeschreven op De Hoge Raven.We vinden het leuk dat onze school een goede naam heeft en dat veel ouders voor onze school kiezen. We heten de nieuwe kinderen en hun ouders dan ook van harte welkom. 

Momenteel hebben wij voldoende plaats en is er geen wachtlijst.

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u zich inschrijven voor een informatie-ochtend, waarbij u informatie over de school en een rondleiding van onze leerlingen van groep 8 krijgt. Uiteraard is er ook tijd om vragen te stellen. U kunt zich aanmelden voor een ochtend door een mail te sturen naar: directie.hogeraven@spoutrecht.nl

De informatiebijeenkomsten zijn op de volgende data:

woensdag 1 november 2017, 8.45 - 10.00 uur

woensdag 13 december 2017, 8.45 - 10.00 uur

woensdag 17 januari 20188.45 - 10.00 uur NB Dit is een wijziging!

woensdag 7 februari 20188.45 - 10.00 uur

woensdag 7 maart 20188.45 - 10.00 uur

woensdag 4 april 20188.45 - 10.00 uur

woensdag 16 mei 2018, 8.45 - 10.00 uur

woensdag 6 juni 2018, 8.45 - 10.00 uur

Na deze bijeenkomst mailt de onderwijssecretaresse, indien gewenst, een aanmeldformulier.  U meldt uw kind aan door het aanmeldformulier in te vullen en te retourneren aan administratie.hogeraven@spoutrecht.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten hebben recht op een plaats als ze voor de leeftijd van 2,5 jaar worden aangemeld. Dit houdt in dat we alle ouders van onze school oproepen hun nog niet ingeschreven kinderen zo spoedig mogelijk in te schrijven. 

Ongeveer 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een welkomstpakket met daarin:

  • intakeformulier
  • informatiefolder kleuterbouw
  • informatie Buitenschoolse opvang (BSO), OR en MR 

Wij vragen of u het intakeformulier wilt invullen en retourneren aan de school. De leerkracht zal daarna contact met u opnemen voor een intakegesprek en het  afspreken van 5 wenmomenten.

 

 

 

IMG_3383
IMG_1989