Inschrijven

Er worden heel veel kinderen ingeschreven op De Hoge Raven. We vinden het leuk dat onze school een goede naam heeft en dat veel ouders voor onze school kiezen. We heten de nieuwe kinderen en hun ouders dan ook van harte welkom. 

De ruimte die we hebben voor kinderen met geboortejaar 2015 en 2016 is beperkt. Voor kinderen met geboortejaar 2017 is er voldoende ruimte. U mag uw kind aanmelden vanaf 2 jaar.

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u zich inschrijven voor een informatie-ochtend, waarbij u informatie over de school en een rondleiding van onze leerlingen van groep 8 krijgt. Uiteraard is er ook tijd om vragen te stellen. U kunt zich aanmelden voor een ochtend door een mail te sturen naar: directie.hogeraven@spoutrecht.nl

De informatiebijeenkomsten in schooljaar 2018-2019 zijn op de volgende data:

woensdag 26 september 2018 van 8.45- 9.30 uur

vrijdag 16 november 2018 van 8.45 uur- 9.30 uur

woensdag 23 januari 2019 van 8.45 uur-9.30 uur

vrijdag 22 maart 2019 van 8.45 uur- 9.30 uur

vrijdag 17 mei 2019 van 8.45 uur- 9.30 uur

Na deze bijeenkomst mailt de onderwijssecretaresse, indien gewenst, een aanmeldformulier.  U meldt uw kind aan door het aanmeldformulier in te vullen en te retourneren aan administratie.hogeraven@spoutrecht.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. De aanmelding wordt bij voldoende ruimte rond de derde verjaardag omgezet in een inschrijving. Hiervan ontvangt u van ons bericht.

Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten hebben recht op een plaats als ze voor de leeftijd van 2,5 jaar worden aangemeld. Dit houdt in dat we alle ouders van onze school oproepen hun nog niet ingeschreven kinderen zo spoedig mogelijk in te schrijven. 

Ongeveer 6 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst. Hier informeren we u over de wijze waarop we werken, vertellen we wat over de methodes die worden gebruikt op school en wat er op u en uw kindje afkomt. U krijgt ook de volgende folders uitgereikt;

  • intakeformulier
  • informatiefolder kleuterbouw
  • informatie Buitenschoolse opvang (BSO), OR en MR 

Wij vragen of u het intakeformulier wilt invullen en retourneren aan de school. De leerkracht zal daarna contact met u opnemen voor een intakegesprek en het  afspreken van 5 wenmomenten vlak voor de 4e verjaardag.

 

 

 

IMG_0669
IMG_2521