Ouderbijdrage

We vragen ouders ieder jaar om een vrijwillige  financiële bijdrage voor het schoolfonds. Uit dit fonds betalen wij activiteiten en feesten (o.a. Sinterklaas en Kerst). Dit zijn leuke en gezellige activiteiten die de saamhorigheid vergroten en de sfeer versterken.

Deze bijdrage is niet verplicht. Kinderen waarvan de ouders geen ouderbijdrage betalen, kunnen net als alle anderen deelnemen aan het gewone lesprogramma. De bijdrage hebben we zo laag mogelijk gehouden en is vastge­steld op € 20,00 per kind. Bij meer kinderen uit één gezin kan geen korting ver­leend worden. 

Als je in het bezit bent van een U-pas, kun je daar de ouderbijdrage mee betalen. Als je een kopie van de U-pas bij school inlevert, betaalt de gemeente voor jouw kind de ouderbijdrage.

Je kunt ook een extra donatie doen. Met deze donaties kunnen we onvoorziene kosten dekken en  extra materialen aanschaffen waardoor  het op school nog leuker en leerzamer wordt.

Je  kunt je bijdrage en/of extra donatie storten op:

NL27INGB 0000 078 686

t.n.v. Ouderraad De Hoge Raven onder vermelding van  de naam en groep van je kind.

Namens de kinderen heel hartelijk bedankt voor je bijdrage.

LET OP!I

In dit bedrag zit  geen bedrag voor het  schoolreisje! Dit in tegenstelling tot vorige jaren.

Bijdrage voor  SCHOOLREIS (groep 1 t/m 7)

De bijdrage voor het schoolreisje wordt  in mei  2018  apart ge-ind. Het bedrag zal liggen tussen €15,00 en €25,00. Dit hangt  af van de activiteit / groep. De bijdrage innen we enkele weken voor het  schoolreisje, als de bestemming bekend is.

Bijdrage schoolkamp groep 8 in 2017-2018

De bijdrage voor  het schoolkamp van groep  8 is al geind. Het schoolkamp was reeds in september 2017. De hoogte van de kampbijdrage voor het  volgend jaar 2018-2019 moet  nog worden vastgesteld en zal voor de zomervakantie  bekend worden gemaakt.

 

 

IMG_1039
20160608_103751
IMG_2990
IMG_3317